Dróżka Maluszka wzięła udział w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w formie żłobka, na terenie Gminy Siechnice w okresie od 1.09-31.08.2021 r. 

Zasady rekrutacji.

Żłobek Dróżka Maluszka będzie prowadził rekrutację na wolne miejsca współfinansowane przez Gminę Siechnice, w oparciu o kryteria i zasady rekrutacji dzieci do samorządowego żłobka w Siechnicach na rok 2021 edycja II. Łączna kwota dofinansowania to 54000 zł.

Dane kontaktowe: Gmina Siechnice, pl. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice