"Edukacja to najpotężniejsza broń, którą można użyć aby zmienić świat." Nelson Mandela

Oferujemy Państwo profesjonalną opiekę dla dzieci. W połączeniu ze wspaniałą zabawą i zajęciami, dzięki którym dziecko wśród rówieśników rozwijać się będzie szybko i prawidłowo.
 

 

CZESNE PO UWZGLĘDNIENIU DOFINANSOWANIA - 780 zł

WPISOWE (płatne jednorazowo przez cały okres pobytu dziecka) - 400 zł 

CAŁODZIENNE WYŻYWIENIE - 17 zł 

ZAJĘCIA DOTATKOWE wg. cennika usługodawcy dla osób chętnych 

 

 

By Twoje dziecko było bezpieczne zadbaliśmy o prawidłowe warunki lokalowe do których należą:

- pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej).

- wpis do rejestru żłobków niepublicznych

- wdrożony system bezpieczeństwa żywienia i żywności zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r.

- bezpieczne wyposażenie sal w certyfikowane meble i zabawki

- lokal przystosowany do wymogów PPOŻ i BHP

Aby otrzymać miejsce należy  skorzystać  z formularza kontaktowego klikając tutaj bądź  skontaktować się telefonicznie pod numerem telefonu 887-767-604

Pozostawienie dziecka w Żłobku po godzinie 17.00 jest płatne 50 PLN za każda rozpoczętą godzinę

 

Wpisowe płatne z góry, kwota bezzwrotna, jednorazowa, gwarantuje miejsce w Żłobku

Czesne płatne do  dnia każdego miesiąca

 

Przy zapisaniu drugiego dziecka (rodzeństwo) przysługuje rabat na czesne dla starszego dziecka w wysokości 10%

 

Zapisy trwają przez cały rok. O przyjęciu dziecka decyduje kolejność zgłoszeń (podpisanie umowy i wpłacenie wpisowego)

 

Szanowni Państwo podane ceny mogą ulec zmianie.